Centrala telefoniczna jest produktem opartym na silniku Freeswitch, który jest uznanym światowym rozwiązaniem telekomunikacyjnym. Nasza centrala zapewnia możliwość konfiguracji różnych typów łącz telekomunikacyjnych: analogowych, ISDN PRI, ISDN BRI, Voip, GSM. Niezależnie od zastosowanego rodzaju łącza dalsza konfiguracja centrali jest identyczna.

 

Centrala posiada szereg funkcjonalności z których najbardziej istotne to:

  • dowolne grupowanie użytkowników do obsługi połączeń przychodzących,
  • dowolne definiowanie identyfikacji dla połączeń wychodzących dla użytkowników,
  • pełne nagrywanie rozmów z łatwym dostępem do nagrań dla wybranych użytkowników,
  • obsługa konferencji,
  • obsługa faksów (usługa fax2mail, mail2fax),
  • podgląd bieżących połączeń z możliwością ich podsłuchu dla wybranych użytkowników.

Istnieje możliwość rozbudowy centrali o dodatkowe funkcjonalności zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta np. o funkcjonalność automatycznego dzwonienia na wskazane nr telefoniczne zgodnie z ustaloną logiką lub integracja istniejącego oprogramowania u Klienta z naszą centralą telefoniczną np. poprzez CTI.