Wprowadzenie

SmarDebt Manager to kompleksowe teleinformatyczne narzędzie wspomagające kluczowe procesy biznesowe firm zajmujących się prowadzeniem windykacji. Dzięki zastosowaniu architektury warstwowej oraz enkapsulacji procesów w modułach osadzanych w poszczególnych warstwach, dla każdego klienta możliwe jest stworzenie dedykowanego do specyfiki jego procesów systemu, usprawniające szeroki zakres codziennych działań windykacyjnych. Architektura ta jednocześnie zapewnia możliwość łatwej integracji z innymi systemami czy też osadzania innych funkcjonalności na poszczególnych warstwach.

Ogólny opis systemu

SmarDebt Manager zapewnia obsługę spraw prowadzonych w ramach windykacji polubownej, sądowej, egzekucyjnej i terenowej. Najważniejszymi zadaniami obsługiwanymi w ramach poszczególnych modeli windykacji są:

 • Windykacja polubowna:
  • Zarządzanie i prowadzenie kontaktów telefonicznych,
  • Tworzenie notatek,
  • Wysłanie pism i smsów,
  • Zarządzanie sprawami operatorów i kolejką spraw do bieżących czynności windykacyjnych,
  • Prezentacja danych otrzymanych od klienta i wyliczanie danych finansowych.
 • Postępowanie sądowe:
  • Przygotowanie i emisja pism,
  • Zarządzanie i ewidencja kosztów postępowania,
  • Obsługa płatności kosztów postępowania sądowego,
  • Zarządzanie sprawami operatorów i kolejką spraw do bieżących czynności windykacyjnych,
  • Współpraca z E-Sądem przy użyciu API: wysyłanie pozwów, import moje sprawy, import postanowień, wysyłanie pism procesowych.
 • Postępowanie egzekucyjne:
  • Przygotowanie i emisja pism,
  • Wymiana danych z programem Komornik SQL,
  • Zarządzanie i ewidencja kosztów postępowania,
  • Obsługa płatności kosztów postępowania sądowego,
  • Zarządzanie sprawami operatorów i kolejką spraw do bieżących czynności windykacyjnych,
  • Współpraca z E-Sądem przy użyciu API: wysyłanie wniosków egzekucyjnych.

W trakcie działań możliwe jest dodawanie nowych informacji związanych z wierzytelnością i dłużnikiem. Proces obsługi wierzytelności jest oparty na kolejkach spraw do przetworzenia przez operatora. System pozwala też na generowanie pism do dłużników, dodawanie dokumentów, notatek i wielu innych zdarzeń związanych z procesem windykacji. System pozwala nie tylko na prezentację danych finansowych ale również na rozliczanie finansowe wierzytelności. Do celu monitorowania procesu obsługi i wymiany danych z klientami służą raporty i exporty generowane w formacie plików csv, xls, xlsx.

Architektura logiczna systemu

Na kompletne rozwiązanie systemowe składają się trzy warstwy:

 • Platforma – warstwa najniższa, stanowiąca środowisko uruchomieniowe systemu, odpowiedzialna za dostarczenie mechanizmów, formatek i funkcji do budowania logiki biznesowej w warstwach wyższych systemu.
 • Moduły – warstwa pośrednia, stanowiąca zapis logiki biznesowej w postaci poszczególnych modułów odpowiedzialnych za grupy bądź za pojedyncze procesy podstawowe.
 • Projekty – warstwa najwyższa stanowiąca odzwierciedlenie specyfiki poszczególnych pakietów windykacyjnych, operująca bezpośrednio na danych z poszczególnych paczek windykacyjnych z wykorzystaniem logiki procesów opisanej w modułach.

Architektura techniczna systemu

System składa się z:

 • serwera bazodanowego postgresql,
 • serwera pośredniczącego,
 • aplikacji klienckiej.