Specjaliści tworzący nasz zespół mają wieloletnie doświadczenie w tworzeniu aplikacji, szczególnie aplikacji do wspomagania procesu windykacji. Nasi inżynierowie koncentrując się na tym jednym obszarze działalności, dysponują dogłębną wiedzą o stosowanych procedurach, dobrych praktykach postępowania czy też modelach informacyjnych. Jednocześnie będą specjalistami w zakresie swoich technologii, potrafią oni skutecznie przekładać oczekiwania funkcjonalne na rozwiązanie techniczne.